Regulamin

 

 


WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM www.odciskaj.pl

 


  


 

 § 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.


1. Sklep internetowy prowadzony w domenie  www.lamimipl  jest własnością firmy La Mimi z siedzibą w Latchorzewie 05-082  , ul. Armii Krajowej 1, NIP: 524-18-03-192 zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na towary są wyłącznie Klienci, tj. osoby posiadające status zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego.

3. Informacje przekazane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym www.odciskaj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Umowa dochodzi do skutku poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.  

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia a także wykonania graweru napisu lub rysunku z treściami wulgarnymi i obraźliwymi lub jeśli nie jest technicznie możliwe przeniesienie danego rysunku lub napisu na towar. 

5. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą  różnić się między sobą.§ 2. CENA I PŁATNOŚCI.


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.  Ceny nie zawierają informacji o kosztach przesyłki. Wysokość kosztu przesyłki wykazana jest w koszyku podczas procesu składania zamówienia i wynosi  na terenie Polski:

 Poczta Polska list polecony priorytetowy: 7,00 zł na produkty gotowe, 15 zl na produkty z odciskami w srebrze. Opłata za przesyłkę naliczana jest raz niezależnie od ilości produktów.  usługa kurierska: 25 zł

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

4.Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności


    a) karta kredytowa lub e-przelew – zapłata realizowana przez serwis platnosci.pl  w czasie rzeczywistym

    b) przekaz/przelew - na rachunek sklepu:mBank 06 1140 2004 0000 3302 7731 5348, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

 

§ 3. DOSTAWA.

 

1.Termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi 14 dni roboczych, choć dokładamy wszelkich starań aby zamówienie realizowane były wcześniej.  Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sprzedawca oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta, oczekuje na dostarczenie materiałów i wzorów niezbędnych do wykonania zamówienia (np. odcisków, rysunków, zdjęć) oraz czas dostawy. 


2. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane przesyłką priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

1. Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym Towar Klient może zwrócić składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

2. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje mu wówczas gdy dostarczony do niego Towar nie był używany. 

3.  Sklep Internetowy zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 10 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki.

4.  Realizując prawo odstąpienia od umowy Klient proszony jest do uprzedniego skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu ustalenia warunków odesłania Towaru.  Sprzedawca nie będzie przyjmował przesyłki od Klienta za pobraniem.  

 

§ 5. REKLAMACJE.

 

1. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

2. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres firmy:

La Mimi , ul. Armii Krajowej 1, 05-082 Latchorzew. 

3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu siedmiu dni.

 

 

§ 7.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.


1.  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych

2.  Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3.  Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

4.  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail. § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.